Чергове призначення Настоятеля Делегатури Місіонерів Облатів Марії Непорочної в Україні та Росії

розміщено в: Новини | 0

Генеральний Настоятель Згромадження Місіонерів Облатів Непорочної Марії о. Луїс Лоуген ОМІ зі своєю Радою затвердив призначення о. Павла Вишковського ОМІ настоятелем Провінційної Делегатури (Управління) Згромадження Місіонерів Облатів Марії Непорочної в Україні та Росії на третю каденцію. Згідно з Конституціями Згромадження Місіонерів Облатів  94: «На­сто­я­тель при­зна­ча­єть­ся на три ро­ки спі­ль­но з ра­дою; мо­ж­ли­ве йо­го при­зна­чен­ня на дру­гий те­р­мін, у ви­ня­т­ко­во­му ви­па­д­ку – на тре­тій».

Де­ле­га­ту­ра – це, відповідно до 110 Конституції ОМІ, об’­єд­нан­ня де­кі­ль­кох мі­с­це­вих спі­ль­нот, що ма­ють пра­во юридичної особи. Де­ле­га­ту­ра є про­ві­н­цій­ною, як­що за­ле­жить від од­ні­єї із про­ві­н­цій або де­кі­ль­кох про­ві­н­цій, та ге­не­ра­ль­ною, як­що за­ле­жить від Цен­т­ра­ль­но­го управ­лін­ня. У всіх ви­па­д­ках Де­ле­га­ту­ра має не­об­хід­ну ав­то­но­мію і під­три­мує ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ні зв’я­з­ки з ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ни­ми ор­га­на­ми, від яких во­на за­ле­жить.

Упра­в­лін­ня Де­ле­га­ту­рою до­ві­ря­єть­ся ви­що­му На­сто­я­те­лю, яко­го під­три­мує ра­да, що скла­да­єть­ся при­най­м­ні з двох чле­нів.  На­сто­я­тель Делегатури має та­ку ж вла­ду, як і Про­ві­н­ці­ал у сво­їй про­ві­н­ції, за ви­ня­т­ком тих фу­н­к­цій, що збе­рі­га­ють­ся за Про­ві­н­ці­а­лом або Ге­не­ра­ль­ним на­сто­я­те­лем (див. Конст. ОМІ, 113).

Радними Провінційної Делегатури в Україні призначено:

1) О. Аркадіуша Ціхлю ОМІ (економа Делегатури і настоятеля монастиря в Обухові);

2) О. Олександра Зелінського ОМІ (настоятеля спільноти ОМІ та директора Католицького Медіа-Центру і Телебачення EWTN);

3) О. Кшиштофа Бузіковського ОМІ (настоятеля монастиря та санктуарію св. Йосипа у Гнівані).

 

 

 О. Павло Вишковський ОМІ народився 1975 року в Барy на Вінничині, 1992 року став першим місіонером облатом українського походження; 1999 року отримав пресвітерські свячення;  2005 року здобув ступінь доктора теології. Тривалий час працював у галузі ЗМІ, в Католицькому Медіа-Центрі, закладаючи в Україні підвалини під «Радіо Марія» та «Телебачення Віковічного Слова». Засновник Тиврівського Меморіалу Мучеників Римсько-Католицької Церкви ХХ століття в Україні. Автор майже трьох десятків книг про переслідування Церкви в Україні, роль ЗМІ у суспільстві, духовність, священство і богопосвячене життя.

Залишити відповідь